Acasa

Bine ati venit pe pagina oficiala a comunei Pomezeu!DSC0129

download

Titlul proiectului: „ Incubator de afaceri in bioeconomie în Comuna Pomezeu, Județul Bihor” – Cod SMIS 121153

Denumirea beneficiarului: UAT COMUNA POMEZEU

Scopul proiectului:

Obiectivul general ale proiectului constă în modernizarea infrastructurii care va permite incubarea unui număr de 16 societăți precum si crearea unui număr de minimum 20 de noi locuri de muncă.

Obiective specifice: generarea de noi locuri de muncă, creșterea probabilității de succes a firmelor nou înființate în primii ani de – respectiv în primii ani de viață, reducerea ratei șomajului în Comuna Pomezeu și implicit în microregiunea din care face parte.

Rezultate planificate: rata de supraviețuire a firmelor incubate, la 3 ani după finalizarea proiectului sa fie de cel puțin 60 %, gradul de ocupare al incubatorului, la 2 ani după finalizare să fie de cel puțin 70 %, scăderea ratei șomajului în Comuna Pomezeu.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de Investiții 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi si prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B „Incubatoare de afaceri”.

Data semnării contractului: 24.06.2019

Perioada de implementare a proiectului este de 64 de luni, între 2.02.2018 și 31.05.2023.

Valoarea totală a proiectului: 4.901.766,43 lei

Din care, contribuția UE din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): 2.321.575,98 lei și contribuția națională: 409.689,86 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro ,

www.inforegio.ro 

și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

 

Pomezeu este o comună în județul Bihor. Comuna are în componență 8 sate: Pomezeu, Câmpani de Pomezeu, Coșdeni, Hidiș, Lacu Sărat, Sitani, Spinuș de Pomezeu și Vălani de Pomezeu. Comuna este situata in Dealurile de vest. Prima atestare documentara a comunei este in anul 1492 sub numele de Papmezeye.

La marginea comunei se afla ruinele unei cetati feudale (Kornis) atestata documentar prima data in anul 1594 (sub numele de Popmezo,important centru domenial ,de care aparţineau 15 sate(1633) proprietar fiind  Sigismund Kornis de Rusca,generalul principelui Transilvaniei Gheorghe Rakcoczi I. Cetatea a fost cucerita de otomani la 1659.  Din punct de vedere climatic comuna face parte din climatul temperat continental cu veri relativ călduroase si ierni blinde. Vegetaţia este etajată,fiind compusa in general din păduri de foioase si poieni întinse. Comuna Pomezeu beneficiaza de paduri caracteristice climei din zona comunei, gorun si fag fiind majoritare.

                                                      Galerie foto 

cuvant