Relieful si clima

Relieful

Din punct de vedere geografic, comuna Pomezeu este situată în microdepresiunea Holodului, aflată în zona de dealuri subcarpatice ale depresiunii Beiuşului, parte componentă a unei unităţi de relief mai mari: Dealurile de Vest.

Aceste dealuri, mărginite la nord de munţii Pădurea Craiului, sunt caracterizate de numeroase golfuri. Aceste dealuri au fost încadrate în categoria piemonturilor şi prezintă două trepte de relief: una superioară (400-450 m) şi alta inferioară (300-350 m) marcând trecerea spre Câmpia de Vest.
În cazul de faţă, altitudinea maximă în raza comunei este înregistrată de Dealul Văcăreţului (476 m), situat la răsărit de Câmpani de Pomezeu. Alte înălţimi sunt: vârful Osoiu (382 m) aflat la est de Câmpani de Pomezeu şi Vălani de Pomezeu, vârful Tăieturii (284 m) – la sud de Coşdeni, vârful Chicera (294 m) ce străjuieşte la apus satul Sitani şi vârful Pomezeu (251 m), aflat la vest de Pomezeu şi Spinuş de Pomezeu.

Cele mai scăzute altitudini se înregistrează pe valea Videi (în aval de Sitani) cu altitudini cuprinse între 150 şi 160 m, cea mai joasă cotă de înălţime (148 m) aflându-se în mica luncă dintre localităţile Hidiş şi Coşdeni.

 

Clima

Întreaga zonă are un climat temperat-continental de tranziţie, aflându-se sub influenţa maselor de aer vestice, mai umede şi mai calde, care vin dinspre Oceanul Atlantic. Iarna mai influenţează şi mase de aer umede dinspre Oceanul Arctic şi M. Baltică, iar vara mase de aer mai calde, dinspre Africa şi respectiv dinspre Marea Mediterană.
Valorile termice medii ale zonei se situează în jur de 10 °C, media celei mai scăzute temperaturi lunare fiind de -1,2 °C, iar media celei mai calde temperaturi lunare este de 21 °C.  Cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor atinge 608 mm/an, cu valorile cele mai ridicate în lunile mai (75 mm) şi iunie (98 mm) şi cele mai scăzute în februarie (35 mm). În sezonul rece precipitaţiile cad sub formă de ninsoare. Ninsorile sunt determinate de masele de aer nordice, dinspre Oceanul Arctic şi M. Baltică şi parţial dinspre Atlantic

Vânturile predominante sunt cele de vest. Aceste mase de aer sunt umede şi produc precipitaţii. Masele de aer vestice pătrund în depresiune prin puntea de legătură câmpie-depresiune în zona Tinca şi, respectiv, prin Defileul Crişului Negru. Pătrunderea peste Munţii Codru-Moma a acestor mase de aer face ca ele să-şi piardă o parte din umezeală, ajungând în depresiune mai uscate (1.200 mm în munţi, 600-700 mm în depresiune).
Masele de aer sudice sunt prezente, cu influenţe variabile, în tot cursul anului. În perioadele de intensitate mai mare determină încălziri ale vremii, cu zile caniculare vara şi cu zile blânde în timpul iernii. Ele vin dinspre M. Mediterană (mai umede) sau dinspre Africa (uscate). Masele de aer nordice influenţează zona mai ales pe perioada iernii. Venind dinspre Oceanul Arctic, determină formarea de precipitaţii solid-lichide (lapoviţă şi ninsoare), iar în sezonul cald produce coborârea intensă a temperaturilor şi precipitaţii lichide, cu durata de câteva zile (ploi „mocăneşti”).
Pe ansamblu, comunei Pomezeu îi este specific un climat de dealuri joase.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>